מסלולי משכנתאות בישראל

?האם אתה לא בטוח לגבי סוג ההלוואה שאתה רוצה
! אנו ולהסביר לך הכל

מסלולי משכנתאות בישראל

?האם אתה לא בטוח לגבי סוג ההלוואה שאתה רוצה
! אנו ולהסביר לך הכל

הלוואות
בריבית משתנה

בישראל קיימת בחירה רחבה
בין מסלולים בריבית משתנה

בישראל קיימת בחירה רחבה בין מסלולים בריבית משתנה. ניתן לקחת הלוואה בריבית שצמודה לרגולציות שונות, כגון ריבית הליבור, היוריבור או הפריים (תל-בור).

Libor

ריבית הליבור (LIBOR) היא הריבית המועדפת על ידי הבנקים בלונדון. ריבית זו מהווה אמת מידה עבור ריביות בנקאיות ברחבי העולם, ומשתנה באופן עקרוני מדי שלושה או שישה חודשים. ריבית היוריבור (EURIBOR) מתנהגת באופן דומה, אך היא צמודה למטבע היורו.

Prime

ריבית הפריים, או ריבית התל-בור, היא ריבית משתנה הנקבעת על ידי ממוצע הריביות החודשי של בנק ישראל.

הלוואות
בריבית קבועה

Le crédit à taux fixe
existe depuis peu en Israël

מסלול ההלוואות בריבית קבועה נכנס גם הוא לשימוש בישראל. אשראי בתשלומי החזר חודשיים הידועים מראש, מספקים לכם שקט נפשי כיוון שהינם נטולי הפתעות. יחד עם זאת, במידה ותרצו לבצע פירעון מוקדם, הבנק עלול לדרוש קנסות שיחושבו בהתאם להפסדים הצפויים לו בעקבות המהלך. הבנק בדרך כלל מסתמך על חישוב הריבית מיום התחלת ההלוואה ועד לריבית במועד הפירעון המוקדם. ניתן לבחור במסלול בריבית קבועה בצמוד למט"ח או לשקל. מסלול זה מאפשר לכם לדעת מראש את סכום ההחזר שלכם.

הלוואות
בריבית משתנה

בישראל קיימת בחירה רחבה
בין מסלולים בריבית משתנה

בישראל קיימת בחירה רחבה בין מסלולים בריבית משתנה. ניתן לקחת הלוואה בריבית שצמודה לרגולציות שונות, כגון ריבית הליבור, היוריבור או הפריים (תל-בור).

Libor

ריבית הליבור (LIBOR) היא הריבית המועדפת על ידי הבנקים בלונדון. ריבית זו מהווה אמת מידה עבור ריביות בנקאיות ברחבי העולם, ומשתנה באופן עקרוני מדי שלושה או שישה חודשים. ריבית היוריבור (EURIBOR) מתנהגת באופן דומה, אך היא צמודה למטבע היורו.

Prime

ריבית הפריים, או ריבית התל-בור, היא ריבית משתנה הנקבעת על ידי ממוצע הריביות החודשי של בנק ישראל.

הלוואות
בריבית קבועה

Le crédit à taux fixe
existe depuis peu en Israël

מסלול ההלוואות בריבית קבועה נכנס גם הוא לשימוש בישראל. אשראי בתשלומי החזר חודשיים הידועים מראש, מספקים לכם שקט נפשי כיוון שהינם נטולי הפתעות. יחד עם זאת, במידה ותרצו לבצע פירעון מוקדם, הבנק עלול לדרוש קנסות שיחושבו בהתאם להפסדים הצפויים לו בעקבות המהלך. הבנק בדרך כלל מסתמך על חישוב הריבית מיום התחלת ההלוואה ועד לריבית במועד הפירעון המוקדם. ניתן לבחור במסלול בריבית קבועה בצמוד למט"ח או לשקל. מסלול זה מאפשר לכם לדעת מראש את סכום ההחזר שלכם.

מעוניינים בשיעורי הריבית הטובים ביותר?

צרו קשר