ביטוח משכנתא

כשמתכננים ביטוח לנכס, יש לקחת בחשבון שהמלווה ידרוש שתי פוליסות שונות. בישראל חובה על רוכשי הנכס להצטייד בפוליסות אלו כמעט תמיד.

ביטוח משכנתא

כשמתכננים ביטוח לנכס, יש לקחת בחשבון שהמלווה ידרוש שתי פוליסות שונות. בישראל חובה על רוכשי הנכס להצטייד בפוליסות אלו כמעט תמיד.

ביטוח
הנכס

במידה ואתם רוכשים נכס קיים, יש צורך בשמאות להערכת שווי הנכס. פוליסת ביטוח הנכס תתבסס על הערכה זו. במידה והנכס שלכם נמצא בשלבי תכנון או בנייה, הפוליסה תיכנס לתוקף ברגע שהנכס יעבור לידכם. פוליסת ביטוח זו מגנה עליכם מאירועים כגון אסונות טבע, העלולים להוריד את ערך הנכס באופן משמעותי. ערך הפוליסה חייב להיות גדול יותר או שווה לערך הנכס, בזמן הערכת השווי.

פוליסה
למקרה מוות

פוליסה זו מסייעת לבנק לבטח את עצמו כנגד הסיכון שבו המלווה לא יעמוד בתנאי התשלום, עקב מוות. פוליסה זו מגנה על הבנק, אבל היא גם מגנה עליכם ועל המשפחה שלכם. הפוליסה מגדילה את הסיכויים שהנכס יישאר ברשותכם כיוון שהיא מבטיחה ביצוע תשלום חלקי של המשכנתא במקרה מוות. להשלמת הפוליסה, עליכם למלא שאלון בריאות ולקבל אור ירוק מהבנק שלכם לקראת לקיחת ההלוואה. מסמך זה יסייע לחברת הביטוח להעריך את הסיכון שהיא לוקחת על עצמה במידה והיא תחליט לספק לכם ביטוח. במקרה של מוות מוקדם, פוליסת הביטוח תשולם ישירות לבנק ותכסה את יתרת ההלוואה שלכם. ערך הפוליסה חייב להיות גדול יותר או שווה לערך הנכס.

לסיכום

לסיכום על מנת לקחת הלוואה בישראל, שתי פוליסות אלו הן חובה. בלעדיהן, לבנקים בישראל יש את הזכות לסרב לבקשת ההלוואה. הבנק הוא המוטב היחיד של שתי הפוליסות הנ"ל, כיוון שהן מפצות אותו במקרה של אירועים בלתי צפויים.

ביטוח
הנכס

במידה ואתם רוכשים נכס קיים, יש צורך בשמאות להערכת שווי הנכס. פוליסת ביטוח הנכס תתבסס על הערכה זו. במידה והנכס שלכם נמצא בשלבי תכנון או בנייה, הפוליסה תיכנס לתוקף ברגע שהנכס יעבור לידכם. פוליסת ביטוח זו מגנה עליכם מאירועים כגון אסונות טבע, העלולים להוריד את ערך הנכס באופן משמעותי. ערך הפוליסה חייב להיות גדול יותר או שווה לערך הנכס, בזמן הערכת השווי.

פוליסה
למקרה מוות

פוליסה זו מסייעת לבנק לבטח את עצמו כנגד הסיכון שבו המלווה לא יעמוד בתנאי התשלום, עקב מוות. פוליסה זו מגנה על הבנק, אבל היא גם מגנה עליכם ועל המשפחה שלכם. הפוליסה מגדילה את הסיכויים שהנכס יישאר ברשותכם כיוון שהיא מבטיחה ביצוע תשלום חלקי של המשכנתא במקרה מוות. להשלמת הפוליסה, עליכם למלא שאלון בריאות ולקבל אור ירוק מהבנק שלכם לקראת לקיחת ההלוואה. מסמך זה יסייע לחברת הביטוח להעריך את הסיכון שהיא לוקחת על עצמה במידה והיא תחליט לספק לכם ביטוח. במקרה של מוות מוקדם, פוליסת הביטוח תשולם ישירות לבנק ותכסה את יתרת ההלוואה שלכם. ערך הפוליסה חייב להיות גדול יותר או שווה לערך הנכס.

לסיכום

לסיכום על מנת לקחת הלוואה בישראל, שתי פוליסות אלו הן חובה. בלעדיהן, לבנקים בישראל יש את הזכות לסרב לבקשת ההלוואה. הבנק הוא המוטב היחיד של שתי הפוליסות הנ"ל, כיוון שהן מפצות אותו במקרה של אירועים בלתי צפויים.

מעוניינים בשיעורי הריבית הטובים ביותר?

צרו קשר

צרו קשר